§ Forbrugersikkerhed

Når man som forbruger / lånetager søger en boligfinansiering, er der flere scenarier man skal være særligt opmærksom på. For at virksomheden må udføre boligkreditformidling skal følgende være opfyldt.

Virksomheden skal være reguleret under Finanstilsynet

For at en virksomhed kan blive reguleret (godkendt) under Finanstilsynet, skal virksomheden og dennes rådgivere opfylde særlige krav, dette i hh. Til faglig viden og dennes kompetencer som vurderes og godkendes af Finanstilsynet.

Når virksomheden er reguleret under Finanstilsynet, kan virksomheden oplyse af Finanstilsynet udstedt ID Nr.

Virksomheden skal ligeledes af et Forsikringsselskab være godkendt og have tegnet en Rådgivningsansvarsforsikring. Dennes Policenummer bør oplyses. Ligeledes kan man som forbruger kontrollere virksomhedens registrering og godkendelse ved Finanstilsynet.

For at man som forbruger / lånetager er sikker på kvaliteten af virksomheden, skal denne regulering være registreret (Boligkreditformidling) og uden undtagelser være synlig på finanstilsynets hjemmeside.

Det er vigtigt at du som lånetager selv tager
ansvar for processen sammen med rådgiveren!

Grundlag for en korrekt rådgivningsproces er følgende:– Af Finanstilsynet anvist.

Fuldmagt

 • Lånetager skal meget hurtig i processen modtage en fuldmagt indeholdt acceptgivende til rådgiveren om:
  • – At må viderebringe personlige samt privatøkonomiske oplysninger for hjemtagelse af ønskede boligkredittilbud (finansieringstilbud).

Aftalevilkår

 • Lånetager skal ligeledes og dette også i starten af processen modtage en aftaleblanket indeholdende hvilken rådgivning der aftales, hvilket ansvar rådgiveren påtager sig, hvilket ansvar lånetager påtager sig, samt hvilken aftale der er for opsigelse af samarbejdet m.m.
  • – En typisk aftaleblanket udgør 15-20 punkter.
  • Særlig opmærksom: rådgiveren må ikke være provisionsaflønnet!
  • – Hvis rådgiveren ikke er uvildig, skal dette være oplyst.
  • – Aftaleblanketten skal underskrives af begge parter.

Rådgivningsproces

 • For at opnå den korrekte rådgivning og dertil hørende kompetencer fra rådgiveren, er det af os anbefalet, at gennemgangen af kreditaftalen og dennes betingelser altid og ubetinget gennemgås ved personligt og fysisk møde mellem lånetager og rådgiver.

Lånetagers sikkerhed

 • Af os anbefalet procesforløb for lånetagers sikkerhed skal følgende være indeholdt i ydelsen:
  • – Lånetagers økonomi derved beregnet indtægt / udgifter for budgetplan.
  • – Budgetplan skal være udfærdiget som eksisterende budget samt budget efter valgte kredit.
  • – Boligkreditaftalen (pantebrev) skal gennemgås slavisk, hvorved samtlige betingelser skal oplyses og defineres for lånetager.
  • – Lånetager skal oplyses hvilke konsekvenser optagelsen af boligkreditaftalen kan have.
  • – Lånetager skal have specifikt gennemgang af boligkreditaftalens tilhørende kreditoplysninger hvori samtlige udgifter ved lånets optagelse samt indfrielse skal være oplyst og ikke mindst gennemgået.
  • – Lånetager skal af rådgiver modtage gennemgangs blanket indeholdende alle lånets faser for underskrift og accept af den dertil givende rådgivning.

Du er som lånetager altid velkommen til at kontakte Reform-Gruppen for spørgsmål og eller rådgivning i hh. Til ovenævnte.

Reform-Gruppen ApS

 • CvrNr.: 36919329
 • Reguleret ID Nr.: A2C43356-EF57-E711-8118-00505680286DRSG
 • Policenr.: DEN000166-2017-00